Συμμετοχή

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συνέδριο “Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική”.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και θα καταχωρήσουμε τα στοιχεία σας.