Συνέδριο 2018

banner header18

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Boussias Communications το 6ο Στρατηγικό Συνέδριο:

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2018»

τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο πραγματεύθηκε το ρόλο του Ε.Ε.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ προέβη με ιδιαίτερη επιτυχία στην κατάρτιση του Οδικού Χάρτη για την διοργάνωση του δεύτερου μαραθωνίου καινοτομίας της ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις. Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων πόλεων, προσανατολίζει τη Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.

Το Ε.Ε.Α. έχοντας ως κύριο στόχο την ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και διακεκριμένο Σύμβουλο ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, την δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύθηκε:

  • Το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
  • Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια
  • Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και κυκλική οικονομία
  • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
  • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αγροτική οικονομία και διεθνές περιβάλλον: ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
  • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και τον νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ARGO BRUSSELS HELLENIC NETWORK και υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.