Τόπος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λ. Αθηνών 110.

Φωτογραφία από το Συνέδριο Growth Forum 2021, αίθουσα “ΕΡΜΗΣ”, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: