Δημοσιότητα Συνεδρίου 2021

Δημοσιεύματα που έγιναν για το Συνέδριο “Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2021”. Από την Επιβίωση στη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη”.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, με την τιμητική υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 8ο Στρατηγικό Συνέδριο:

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,

,
,