Πρόγραμμα

Το έντυπο με αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου δημοσιεύτηκε δείτε το εδώ.