Παρουσιάσεις 2014

Ακολουθούν παρουσιάσεις ομιλητών του Συνεδρίου “Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2014”.