Νικόλας Κανελλόπουλος

Δικηγόρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου – ΕΠΛΟ.