Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος της DFK AUDIT Α.Ε. και Γενική Διευθύντρια της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ.ΠΕ, του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Η επιστημονική της κατάρτιση και η επαγγελματική της διαδρομή είναι αναγνωρισμένη, αφού με την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει παράσχει ελεγκτικές υπηρεσίες σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ενώ έχει αναλάβει με επιτυχία αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού διπλώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.