Ιωάννης Πολυχρονίου

Πρόεδρος ΣΕΠΕΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Γεννήθηκε  το 1975. Είναι παντρεμένος με την Αικατερίνη Καρασταμάτη με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

  • Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΕΥ (Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών)
  • τ. Επικεφαλής Τομέα Χρηματιστηριακών Εταιρειών Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ
  • τ. Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  • π. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  • Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης»
  • Τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος(M.Sc.)Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής (M.Sc. in Port Management).
  • Απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών – Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Β1) από την Ε.Κ.