Τόπος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΕΑ, στην Αθήνα.

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: