Τόπος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λ. Αθηνών 110.

 

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: