Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2020

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργανώνει με τη συνεργασία της Boussias Communications και την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο:

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2020»

Η Διοργάνωση τελεί υπό την Τιμητική Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής.

Το Συνέδριο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα