Τόπος του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Αθήνα.